Hướng dẫn di chuyển tới Cộng đồng nghỉ dưỡng sinh thái Đồi Hoa Gió – Bảo Lộc

Bản đồ hướng dẫn di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh/Sài Gòn => đi đến => Cộng đồng nghỉ dưỡng sinh thái Đồi Hoa Gió – Bảo Lộc.

1- Lộ trình di chuyển: Xuất phát từ Công ty Asia New Time => Cao tốc Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây => Quốc lộ 20 => Vincom Plaza Bảo Lộc => UBND Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm => Đường ĐT725 => Đồi Hoa Gióhttps://www.google.com/maps/embed?pb=!1m48!1m12!1m3!1d94446.49481736144!2d107.7879822353058!3d11.569932617369734!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m33!3e0!4m5!1s0x31752922a91311a1%3A0xce90f1b1ea1782ab!2zQ8O0bmcgdHkgQ-G7lSBQaOG6p24gQXNpYSBOZXcgVGltZSwgS2h1IEJp4buHdCBUaOG7sSwgU2FpZ29uIFBlYXJsLCBQaMaw4budbmcgMjIsIELDrG5oIFRo4bqhbmgsIFRow6BuaCBwaOG7kSBI4buTIENow60gTWluaA!3m2!1d10.7890829!2d106.7188202!4m5!1s0x3173f719056fe319%3A0x7557940d3f15f1d7!2zVmluY29tIFBsYXphIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6ogSOG7k25nIFBob25nLCBQaMaw4budbmcgMSwgQuG6o28gTOG7mWMsIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m2!1d11.5441063!2d107.8110806!4m5!1s0x3173f09057f3af45%3A0x1530c00497b66415!2zVUJORCB4w6MgTOG7mWMgTmfDo2ksIEzhu5ljIE5nw6NpLCBC4bqjbyBMw6JtLCBMw6JtIMSQ4buTbmc!3m2!1d11.625058099999999!2d107.8446436!4m5!1s0x3173f1e6a8c832f1%3A0x5ea6ae2a370e341e!2zU3VubnkgR2FyZGVuLCDEkMaw4budbmcgdOG7iW5oIDcyNSwgTOG7mWMgTmfDo2ksIELhuqNvIEzDom0sIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m2!1d11.6292884!2d107.8838069!4m3!3m2!1d11.6142411!2d107.87978419999999!4m3!3m2!1d11.6153886!2d107.88095109999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1663772011369!5m2!1svi!2s

2- Lộ trình di chuyển: Xuất phát từ Trung tâm Thành phố Bảo Lộc (Vincom Plaza Bảo Lộc) => UBND Xã Lộc Ngãi, Bảo Lâm => Đường ĐT725 => Đồi Hoa Gióhttps://www.google.com/maps/embed?pb=!1m42!1m12!1m3!1d62535.889859767856!2d107.81193929752422!3d11.588150194033599!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m27!3e0!4m5!1s0x3173f719056fe319%3A0x7557940d3f15f1d7!2zVmluY29tIFBsYXphIELhuqNvIEzhu5ljLCBMw6ogSOG7k25nIFBob25nLCBQaMaw4budbmcgMSwgQuG6o28gTOG7mWMsIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m2!1d11.5441063!2d107.8110806!4m5!1s0x3173f09057f3af45%3A0x1530c00497b66415!2zVUJORCB4w6MgTOG7mWMgTmfDo2ksIEzhu5ljIE5nw6NpLCBC4bqjbyBMw6JtLCBMw6JtIMSQ4buTbmc!3m2!1d11.625058099999999!2d107.8446436!4m5!1s0x3173f1e6a8c832f1%3A0x5ea6ae2a370e341e!2zU3VubnkgR2FyZGVuLCDEkMaw4budbmcgdOG7iW5oIDcyNSwgTOG7mWMgTmfDo2ksIELhuqNvIEzDom0sIEzDom0gxJDhu5NuZw!3m2!1d11.6292884!2d107.8838069!4m3!3m2!1d11.6142411!2d107.87978419999999!4m3!3m2!1d11.6153886!2d107.88095109999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1663772564222!5m2!1svi!2s

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0903125800
Liên hệ