Danh sách dự án đủ điều kiện cấp sổ hồng trên địa bàn Hồ Chí Minh – 20/04/2023

Danh sách dự án đã được thẩm định đủ điều kiện cấp sổ hồng cho người mua nhà ở trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh…

I, DANH SÁCH 1

THỐNG KÊ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÃ ĐƯỢC THẨM ĐỊNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (SỔ HỒNG) CHO NGƯỜI MUA NHÀ Ở

Đính kèm Công văn số 3292/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

II- DANH SÁCH 2

THỐNG KÊ CÁC DỰ ÁN ĐANG CHỜ NGƯỜI MUA NHÀ BỔ SUNG CHỨNG TỪ HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI

Đính kèm Công văn số 3292/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

III- DANH SÁCH 3

DANH SÁCH VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (SỔ HỒNG)

Đính kèm Công văn số 3292/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

IV- DANH SÁCH 4

DANH SÁCH DỰ ÁN CÓ LOẠI HÌNH VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ

Đính kèm Công văn số 3292/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

V- DANH SÁCH 5

DANH SÁCH DỰ ÁN VƯỚNG MẮC KHÁC TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN (SỔ HỒNG)

Đính kèm Công văn số 3292/STNMT-VP ngày 20/04/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *