Bán nhà TK 21/43 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM

Thông tin sản phẩm: 

  • Thửa đất số 190
  • Tờ bản đồ số: 23
  • Địa chỉ: TK 21/43 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho, quận 1, Tp.HCM 
  • Giá bán: 5,x tỷ   
  • Diện tích: 24,6m2
  • Loại đất: ODT  
  • Hiện trạng: Nhà 

Thông tin trên Vân Hà Realty : https://tunamland.com/ban-nha-tk-21-43-nguyen-canh-chan-phuong-cau-kho-quan-1-tp-hcm/

Định vị: https://maps.app.goo.gl/VBHTYEjyyHCamsY17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *