Bán nhà 716 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP.HCM

Thông tin sản phẩm: Nhà bán Quận 4

  • Địa chỉ: 716 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP.HCM
  • Diện tích đất: 44,5m2
  • Diện tích xây dựng: 40,6m2
  • Giá bán: 5.637.000.000đ
  • Hình thức bán: bán trực tiếp
  • Thửa đất số: 17
  • Tờ bản đồ số: 4
  • Loại đất: Thổ cư  
  • Hiện trạng: Nhà lưu cư
  • Định vị: https://maps.app.goo.gl/ycPr3M5xYwmkTXci8

Thông tin trên Vân Hà Realty: https://tunamland.com/ban-nha-716-doan-van-bo-phuong-16-quan-4-tp-hcm/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *