Bán đất Tổ 9, khu 1, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Thông tin sản phẩm: 

  • Địa chỉ: Tổ 9, khu 1, Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
  • Hướng: Tây Nam
  • Pháp lý: GCN QSDĐ đầy đủ
  • Hình thức giao dịch: Bán trực tiếp
  • Diện tích đất: 1277,5m2 
  • Giá bán: 6,x tỷ
  • Thửa đất số: 15
  • Tờ bản đồ số: 36
  • Loại đất: ONT
  • Hiện trạng: Đất trống 

Thông tin trên Vân Hà Realty: https://tunamland.com/ban-dat-to-9-khu-1-cua-ong-cam-pha-quang-ninh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *